Hệ thống ngân hàng của một số nước châu Á, những bài học kinh nghiệm

Cùng với xu hướng toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, làn sóng cải cách hệ thống ngân hàng dâng lên mạnh mẽ vào những thập niên 80, 90 hình thành nên những tập đoàn tư bản ngân hàng vững mạnh.  Phát triển tín dụng ngân hàng ở các nước trên thế giới thực chất […]

Đọc tiếp

Một số thách thức lớn khi Việt Nam hội nhập kinh tế thế giới

Tham gia hội nhập kinh tế thế giới mở ra những cơ hội tăng trưởng kinh tế cho nước ta. Việc trở thành thành viên WTO sẽ tạo ra các công cụ để nâng cao lợi ích kinh tế của các nước thành viên thông qua việc tham gia vào các cuộc đàm phán thương […]

Đọc tiếp

Ngân hàng nhà nước Việt Nam nên điều hành lãi suất cơ bản bằng khung lãi suất.

Lãi suất cơ bản Lãi suất cơ bản nội tệ là một trong các công cụ của chính sách tiền tệ, do Thống đốc Ngân hàng Trung ương (NHTƯ) điều hành. Căn cứ vào lãi suất cơ bản, các ngân hàng thương mại (NHTM) định ra lãi suất huy động vốn và lãi suất cho […]

Đọc tiếp

Một số khía cạnh tài chính khi chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước sang mô hình ty mẹ – công ty con

Mô hình công ty mẹ – công ty con còn đang trong giai đoạn thử nghiệm ở nước ta, đặc biệt là nó lại được xây dựng và thí điểm để chuyển đổi các tổng công ty nhà nước, nên chắc chắn có nhiều vấn đề cần phải quan tâm làm rõ – nhất là […]

Đọc tiếp

Cải cách hệ thống tài chính là nhiệm vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước Việt Nam

Cải cách hệ thống tài chính là nhiệm vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước Việt Nam TCKT cập nhật: 11/09/2006 Cải cách hệ thống tài chính là cơ sở vững chắc để Việt Nam có tiềm lực tài chính vững mạnh, tiến tới hội nhập sâu rộng với các nền kinh tế trong khu […]

Đọc tiếp

Làm gì để đẩy nhanh quá trình cổ phần hoá ngân hàng thương mại nhà nước ?

Làm gì để đẩy nhanh quá trình cổ phần hoá ngân hàng thương mại nhà nước ? TCKT cập nhật: 17/03/2007 I. Xu thế hội nhập toàn cầu ngày nay 1. Thời cơ và thách thức đối với các NHTMVN hiện nay: Trong xu thế hội nhập toàn cầu hóa hiện nay thì ngân hàng […]

Đọc tiếp