Hoạt động của hệ thống kiểm toán nội bộ; Kiểm toán nội bộ trong lĩnh vực ngân hàng hiện nay

Hệ thống kiểm tra, kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng được hình thành và phát triển như một bộ phận không thể thiếu trong cơ cấu tổ chức cũng như mọi lĩnh vực hoạt động của ngành ngân hàng (bao gồm Ngân hàng nhà nước-NHNN; Ngân hàng thương mại-NHTM). Khi luật NHNN (tháng 12/1997), […]

Đọc tiếp

Kiểm toán môi trường và những thách thức đặt ra đối với kiểm toán nhà nước Việt Nam

Môi trường và sự phát triển bền vững hiện nay không chỉ là vấn đề riêng của mỗi quốc gia mà nó đã trở thành vấn đề toàn cầu đang được thế giới đặc biệt quan tâm. Không phải ngẫu nhiên mà các hội nghị quốc tế về môi trường tổ chức tại Bali lại […]

Đọc tiếp

Một số giải pháp nhằm triển khai và nâng cao hiệu quả công khai kết quả kiểm toán của KTNN

Ths. Vũ Thanh HảiKiểm toán Nhà nướcHội thảo ACCA ngày 25/9/2007 Trong quá trình đổi mới, hội nhập, khi Việt Nam tham gia các tổ chức quốc tế thì công khai, minh bạch tài chính ngân sách không chỉ là yêu cầu mà còn là đòi hỏi nội tại giúp Việt Nam xây dựng nền […]

Đọc tiếp

Kiểm soát chất lượng kiểm toán với việc nâng cao chất lượng KT, củng cố niềm tin của công chúng

Th.S. Nguyễn Trọng ThuỷKiểm toán Nhà nướcHội thảo ACCA ngày 25/9/2007 Để củng cố niềm tin của công chúng vào đội ngũ kiểm toán viên đã có nhiều ý kiến tham luận với các hướng tiếp cận khác nhau, về phần mình, tôi xin tham gia ý kiến liên quan đến việc kiểm soát chất […]

Đọc tiếp

Bàn về Quy định đạo đức nghề nghiệp của Kiểm toán viên và đạo luật Sarbanes -Oxley

Các loại quy định đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên Các quy định về đạo đức nghề nghiệp cho người hành nghề kiểm toán được hình thành do mối liên hệ giữa nghề nghiệp và môi trường xã hội. Các quy định đạo đức nghề nghiệp thường được tìm thấy trong chuẩn mực […]

Đọc tiếp

TCKT cập nhật: 27/01/2010 Đối với các công ty kiểm toán độc lập (CTKTĐL), với đặc thù thực hiện việc cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng, rủi ro chủ yếu là rủi ro kinh doanh. Có rất nhiều yếu tố để làm gia tăng và suy giảm loại rủi ro này. […]

Đọc tiếp

Kinh nghiệm của cơ quan Tổng kiểm toán Canada về kiểm toán tính hiệu quả các bộ, ngành

Kinh nghiệm của cơ quan Tổng kiểm toán Canada về kiểm toán tính hiệu quả các bộ, ngành TCKT cập nhật: 20/12/2009 (Bài viết có 2 trang. Bạn đang xem trang 1) 1. Mục tiêu và phạm vi của tính hiệu quả trong các cuộc kiểm toán hoạt động. Tính hiệu quả không phải là […]

Đọc tiếp

Bàn về tính khoa học trong các quy định của luật kiểm toán nhà nước – Đơn vị được kiểm toán

Bàn về tính khoa học trong các quy định của luật kiểm toán nhà nước – Đơn vị được kiểm toán TCKT cập nhật: 22/12/2009 Luật kiểm toán Nhà nước cũng đã dành một chương (Chương V) quy định về đơn vị được kiểm toán, quyền và nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán. […]

Đọc tiếp