Xây dựng thị trường trái phiếu chuyên biệt

Xây dựng thị trường trái phiếu chuyên biệt
TCKT cập nhật: 25/09/2006

 Trong mô hình TTCK Việt Nam
hiện nay, TTGDCK Hà Nội đóng một vai trò quan trọng trong việc phát
triển thị trường sơ cấp và thứ cấp đối với trái phiếu, đặc biệt là trái
phiếu chính phủ (TPCP). Bộ Tài chính và UBCKNN đã có định hướng xây
dựng thị trường TPCP chuyên biệt tại TTGDCK HN, bên cạnh thị trường cổ
phiếu niêm yết và thị trường giao dịch OTC.

Ngày 20/6/2006 Bộ Tài chính đã ban hành
Quyết định 2276/QĐ-BTC chỉ đạo tập trung đấu thầu TPCP tại TTGDCK HN từ
ngày 1/7/2006. Theo thống kê của TTGDCK HN, với cột mốc từ ngày
1/7/2006 cho đến ngày 15/9/2006, Trung tâm đã tổ chức thành công 2
phiên đấu thầu trái phiếu Đô thị do Quỹ đầu tư phát triển đô thị TP HCM
(Hifu) phát hành và 4 phiên đấu thầu TPCP do KBNN phát hành, huy động
được 1.580 tỷ đồng.

Có thể nói, việc tập trung đấu thầu TPCP
tại Hà Nội, đã đem lại hiệu quả bước đầu rất đáng khích lệ. Không những
tỷ lệ thành công của các đợt đấu thầu cao, huy động được khối lượng vốn
lớn cho đầu tư phát triển mà lãi suất trúng thầu thì ngày càng được
điều chỉnh thấp xuống… Đây chính là tiền đề cho việc tổ chức một thị
trường giao dịch trái phiếu thứ cấp chuyên biệt và hiệu quả. Tuy nhiên
trên thực tế còn tồn tại quá nhiều loại trái phiếu do phát hành quá
nhiều đợt và thực hiện phát hành cả qua bảo lãnh, cả qua đấu thầu. Để
khắc phục tình trạng trên Bộ Tài chính đã ban hành quyết định về việc
phát hành trái phiếu lô lớn (phát hành một lô có khối lượng lớn nhưng
chia thành nhiều đợt phát hành, có cùng ngày đáo hạn) đã tạo điều kiện
cho việc đưa trái phiếu trên thị trường sơ cấp giao dịch trên thị
trường thứ cấp. Tuy nhiên, theo Lãnh đạo TTGDCK HN, Bộ Tài chính, KBNN
nên có cơ chế để khuyến khích các tổ chức tài chính lớn tham gia đấu
thầu trái phiếu và giảm dần việc phát hành bằng hình thức bảo lãnh từng
đợt riêng lẻ với khối lượng nhỏ, để tạo mặt bằng lãi suất mang tính thị
trường. Đồng thời, nên có một cơ chế tài chính rõ ràng cho việc tổ chức
đấu thầu trái phiếu và bảo lãnh phát hành.

Ngoài ra, hiện nay chúng ta đang tập
trung phát triển thị trường cổ phiếu, còn thị trường trái phiếu trên
thực tế đang được hình thành theo kiểu tự phát, chưa tập trung được
toàn bộ trái phiếu vào Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và chưa có một hệ
thống giao dịch riêng cho trái phiếu. Do vậy, tính thanh khoản của trái
phiếu trên thị trường nói chung chưa cao. Theo Quyết định số
171/2006/QĐ – TTg về việc phát hành TPCP giai đoạn 2003 – 2010, tổng
mức TPCP phát hành trong giai đoạn 2003-2010 sẽ lên tới 110.000 tỷ
đồng. Và hiện nay, KBNN đã có kế hoạch cụ thể từ nay đến cuối năm 2006
và trong năm 2007, sẽ huy động vốn cho ngân sách nhà nước và đầu tư
phát triển thông qua đấu thầu tại TTGDCK HN tương ứng với 2.000 -3.000
tỷ đồng trái phiếu và 1.200 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm (cho năm
2007). Do vậy, trong thời gian tới, việc xây dựng hệ thống giao dịch
chuyên biệt cho trái phiếu hoạt động có hiệu quả là một vấn đề lớn,
không những góp phần huy động và huy động với giá rẻ một khối lượng lớn
vốn cho ngân sách nhà nước, mà còn tạo ra cơ chế để sử dụng thị trường
trái phiếu vào các mục tiêu quản lý vĩ mô và bảo vệ lợi ích hợp pháp
cho các nhà đầu tư.

Theo DDDN