Một số khía cạnh tài chính khi chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước sang mô hình ty mẹ – công ty con

Mô hình công ty mẹ – công ty con còn đang trong giai đoạn thử nghiệm ở nước ta, đặc biệt là nó lại được xây dựng và thí điểm để chuyển đổi các tổng công ty nhà nước, nên chắc chắn có nhiều vấn đề cần phải quan tâm làm rõ – nhất là […]

Đọc tiếp

Một số công cụ mà cơ quan quyền lực có thể sử dụng để giám sát ngân sách nhà nước.

Một số công cụ mà cơ quan quyền lực có thể sử dụng để giám sát ngân sách nhà nước. TCKT cập nhật: 29/12/2008 Giám sát Ngân sách nhà nước (NSNN) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cơ quan quyền lực nhà nước các cấp ở mọi quốc gia. Nó cũng là […]

Đọc tiếp

Chính phủ trong nền kinh tế thị trường

Chính phủ trong nền kinh tế thị trường TCKT cập nhật: 21/01/2010 Nếu các thị trường và hệ thống thị trường là hiệu quả, tại sao lại để cho chính phủ nhúng tay vào hoạt động của họ? Tại sao họ không áp dụng một chính sách gọi là laissez-faire (chính sách để mặc tư […]

Đọc tiếp