Đặc điểm kế toán hàng tồn kho của hệ thống kế toán Mỹ

Đặc điểm kế toán hàng tồn kho của hệ thống kế toán Mỹ TCKT cập nhật: 13/08/2006 Khác với kế toán Pháp, hệ thống kế toán Mỹ chỉ công bố các nguyên tắc, chuẩn mực, không quy định cụ thể, không bắt buộc các doanh nghiệp phải hạch toán giống nhau. Đối với kế toán […]

Đọc tiếp

Các bút toán điều chỉnh và khóa sổ (Kế toán Mỹ)

Các bút toán điều chỉnh và khóa sổ (Kế toán Mỹ) TCKT cập nhật: 20/08/2006 1. Các bút toán điều chỉnh: Các bút toán điều chỉnh được ghi trên cơ sở: hệ thống kế toán doanh nghiệp được thực hiện theo cơ sở dồn tích (accrual basis), nguyên tắc kì kế toán (accounting period) và […]

Đọc tiếp

Hệ thống đào tạo của cơ quan Tổng kiểm soát và kiểm toán Ấn Độ

Hệ thống đào tạo của cơ quan Tổng kiểm soát và kiểm toán Ấn Độ TCKT cập nhật: 26/09/2008 Qua hơn một trăm năm hình thành và phát triển, ngày nay bộ máy tổ chức của cơ quan Tổng Kiểm soát và Kiểm tóan Ấn Độ (CAG) được kết cấu thành hai khối chính, khối […]

Đọc tiếp