Tại sao phải tăng cường giám sát thị trường tài chính trong giai đoạn hiện nay

Tại sao phải tăng cường giám sát thị trường tài chính trong giai đoạn hiện nay TCKT cập nhật: 18/01/2010 Về thị trường tài chính: Theo Mishkim (1995)thì: “thị trường trong đó vốn được chuyển dịch từ  người có vốn dư thừa với những người thiếu vốn” Cơ cấu thị trường tài chính theo quan […]

Đọc tiếp

Thị trường tài chính Việt Nam : Thực trạng và những định hướng phát triển

Thị trường tài chính Việt Nam : Thực trạng và những định hướng phát triển TCKT cập nhật: 19/01/2010 I) Đặt vấn đề: Thực tế ở nước ta trong giới khoa học kinh tế nói chung và chuyên ngành tài chính – tiền tệ nói riêng đang tồn tại một số quan niệm không trùng […]

Đọc tiếp

Chính phủ trong nền kinh tế thị trường

Chính phủ trong nền kinh tế thị trường TCKT cập nhật: 21/01/2010 Nếu các thị trường và hệ thống thị trường là hiệu quả, tại sao lại để cho chính phủ nhúng tay vào hoạt động của họ? Tại sao họ không áp dụng một chính sách gọi là laissez-faire (chính sách để mặc tư […]

Đọc tiếp

Những giải pháp cơ bản về cơ chế giám sát thị trường tài chính Việt Nam nhằm phòng ngừa, hạn chế rủi ro trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Những giải pháp cơ bản về cơ chế giám sát thị trường tài chính Việt Nam nhằm phòng ngừa, hạn chế rủi ro trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. TCKT cập nhật: 07/03/2010 Thị trường tài chính là nơi tụ tập các giao dịch mua bán, trao đổi các tài sản tài […]

Đọc tiếp

Đánh giá việc lập báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam

Đánh giá việc lập báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam TCKT cập nhật: 17/03/2010 Báo cáo tài chính hợp nhất có vai trò cung cấp thông tin cho nhiều đối tượng sử dụng, đặc biệt là cung cấp thông tin cho cổ đông của công […]

Đọc tiếp

Tài chính ở Mỹ và đề xuất mô hình thanh tra – giám sát đồng bộ thị trường tài chính Việt Nam

Trong chương trình khảo sát tại Mỹ từ 30/5 đến 9/6/2007, với hơn 25 cuộc toạ đàm và nhiều hoạt động chuyên môn khác được phía Mỹ chuẩn bị khá công phu và bằng cách trình bày rất “thực dụng”, ngắn gọn, các thuyết trình viên của Mỹ đã chuyển tảu đến đoàn cán bộ […]

Đọc tiếp