Cổ phần hoá ngân hàng thương mại nhà nước. Những vấn đề đặt ra và giải pháp thúc đẩy

Cổ phần hoá ngân hàng thương mại nhà nước. Những vấn đề đặt ra và giải pháp thúc đẩy TCKT cập nhật: 17/03/2007 NHTM nhà nước đang đứng trước thực trạng nợ tồn đọng lớn, vốn tự có quá thấp so với nhu cầu thực tiễn và so với các ngân hàng trên thế giới, […]

Đọc tiếp

Hoạt động kiểm tra – kiểm soát tài chính của cơ quan quản lý Nhà nước

Hoạt động kiểm tra – kiểm soát tài chính của cơ quan quản lý Nhà nước TCKT cập nhật: 07/10/2008 Qua kiểm tra – kiểm soát , cơ quan quản lý tài chính thu được những thông tin phản hồi về đối tượng quản lí; giúp cơ quan quản lý nắm bắt kịp thời và […]

Đọc tiếp

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu để phân tích báo cáo tài chính trong chương trình đào tạo chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu để phân tích báo cáo tài chính trong chương trình đào tạo chứng chỉ hành nghề chứng khoán. TCKT cập nhật: 12/10/2008 Báo cáo tài chính là cơ sở dữ liệu quan trọng trong việc cung cấp thông tin không chỉ đối với nhà quản lý DN mà còn […]

Đọc tiếp

Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước gửi tại NHNN- Một giải pháp góp phần kiểm soát lạm phát và hạn chế lãng phí cho NSNN

Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước gửi tại NHNN- Một giải pháp góp phần kiểm soát lạm phát và hạn chế lãng phí cho NSNN TCKT cập nhật: 14/10/2008 (Bài viết có 2 trang. Bạn đang xem trang 1) Sau hơn một năm Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức […]

Đọc tiếp

Các lý thuyết cấu trúc vốn hiện đại

Các lý thuyết cấu trúc vốn hiện đại TCKT cập nhật: 14/12/2008 Lý thuyết cấu trúc vốn hiện đại bắt đầu với bài viết của Modigliani và Miller vào năm 1958 (gọi tắt là học thuyết MM). Theo học thuyết MM, sự lựa chọn giữa VCSH và nợ không liên quan đến giá trị của […]

Đọc tiếp

Ngân hàng thương mại Việt Nam: Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức

Ngân hàng thương mại Việt Nam: Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức TCKT cập nhật: 17/03/2007 (Bài viết có 2 trang. Bạn đang xem trang 1) Khoảng 2-3 năm sau khi VN gia nhập WTO các ngân hàng nước ngoài sẽ có nhiều hoạt động phong phú đa dạng tại VN và […]

Đọc tiếp