Phần mềm kế toán Misa là gì? Ưu điểm, tính năng ?

73 / 100

Phần mềm kế toán Misa là một trong những phần mềm kế toán phổ biến được sử dụng rất thịnh hành ngày nay. Phần mềm này đã giảm tải đi một lượng công việc lớn mất thời gian và tạo nên sự chuyên nghiệp, chuẩn xác trong từng khâu của công việc kế toán. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tham khảo và hiểu rõ hơn về phần mềm kế toán Misa.

phần mềm kế toán misa

1. Sơ lược về phần mềm kế toán Misa

 • Là phần mềm kế toán hỗ trợ trong việc quản lý bán hàng, mua hàng, quản lí quỹ,.. thậm chí còn hỗ trợ cho những tổ chức lớn như ngân hàng, kho bạc,…
 • Phần mềm giúp bộ phận kế toán dễ dàng hơn trong việc tính thu chi, tiền lương lương, lợi nhuận, tiền thưởng cho nhân viên, phòng ban một cách tự động cũng như kiểm soát công nợ và doanh số, tiết kiệm được thời gian hơn rất nhiều so với cách thủ công ngày xưa.
 • Các nghiệp vụ được áp dụng trong phần mềm kế toán Misa:
 1. Quản lý quỹ
 2. Quản lý bên Ngân hàng
 3. Quản lý Mua hàng
 4. Quản lý Bán hàng
 5. Quản lý hóa đơn
 6. Nghiệp vụ lương
 7. Nghiệp vụ thuế
 8. Nghiệp vụ giá thành
 9. Quản lý Thuế – Kho
 10. Quản lý Tiền lương – Giá thành
 11. Quản lý Tài sản cố định – tài sản xoay vòng
 12. Quản lý Hợp đồng – Ngân sách – Tổng hợp
 13. Các công cụ dụng cụ

2. Lợi ích của phần mềm kế toán Misa

phần mềm kế toán misa
 • Giao diện trực quan và thân thiện với người dùng.
 • Tích hợp phần mềm misa sme.net với ứng dụng misa sme mobile, thông báo các báo cáo tài chính cho chủ doanh nghiệp nắm bắt được tình hình sổ sách kế toán kịp thời, mọi lúc, mọi nơi.
 • Tự động phát hiện sai sót trên chứng từ, báo cáo, sổ sách tài chính để kiểm tra khắc phục.
 • Tiết kiệm thời gian xử lý cho công việc, độ chính xác cao: Nhận hóa đơn điện tử tự động hạch toán vào sổ sách. Giảm tới 80% thời gian, 90% sai sót so với việc làm kế toán theo hình thức thông thường.
 • Thao tác về lưu, ghi sổ dữ liệu cực tốt.
 • Phần mềm cho phép tạo nhiều CSDL, nghĩa là mỗi đơn vị được thao tác trên 01 CSDL độc lập.
 • Cập nhật một cách liên tục, nhanh chóng về luật ,thông tư, các nghị định mới.
 • Chạy trên công nghệ SQL nên khả năng bảo mật rất cao.

3. Những tính năng tiện ích của phần mềm kế toán Misa

 • Phân tích tài chính: Cung cấp tức thời nhiều biểu đồ phân tích, hệ thống báo cáo quản trị giúp giám đốc nắm bắt nhanh chóng, chính xác các thông tin về sức khỏe của Doanh nghiệp.
 • Nghiệp vụ quỹ tiền mặt: Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền mặt, ngoại tệ… của doanh nghiệp. Tự động đối chiếu với Thủ quỹ để phát hiện chênh lệch, tự động xử lý kết quả kiểm kê.
 • Nghiệp vụ thủ quỹ: Tự động đối soát giữa Sổ quỹ của Thủ quỹ với Sổ chi tiết tiền mặt tại quỹ của Kế toán để phát hiện chênh lệch. Tự động xử lý chênh lệch sau khi kiểm kê quỹ.
 • Nghiệp vụ ngân hàng: Tự động đối chiếu chứng từ Thu, Chi với Sổ phụ ngân hàng để phát hiện chênh lệch. Dự báo dòng tiền, số dư của từng tài khoản trong tương lai.
 • Nghiệp vụ mua hàng: Tự động hạch toán chứng từ mua hàng từ hóa đơn điện tử đầu vào được xuất từ phần mềm hóa đơn điện tử của các nhà cung cấp: MISA, VNPT, Viettel, BKAV, …
 • Nghiệp vụ bán hàng: Cho phép thiết lập chính sách giá bán và chiết khấu cho từng khách hàng, mặt hàng, theo dõi chiết khấu theo tổng giá trị hóa đơn. Lập kế hoạch thu nợ, theo dõi nợ theo từng giai đoạn, hóa đơn, khách hàng, tự động tính lãi nợ quá hạn.
 • Quản lý hóa đơn: Hỗ trợ doanh nghiệp tự tạo mẫu, phát hành, in và sử dụng hóa đơn theo quy định của thông tư số 39/2014/TT-BTC. Theo dõi thông báo phát hành đối với tem, vé, phiếu nhập kho kiêm vận chuyển nội bộ,…
 • Nghiệp vụ kho: Quản lý hàng hóa theo nhiều đặc tính giúp người dùng có thể theo dõi được nhiều đặc tính , theo nhiều đơn vị tính. Tự động đối soát với Thủ kho để phát hiện chênh lệch, xử lý chênh lệch sau kiểm kê.
 • Nghiệp vụ thủ kho: Tự động đối soát giữa Sổ kho của Thủ kho với Sổ chi tiết tiền VTHH của Kế toán để phát hiện chênh lệch, tự động xử lý chênh lệch sau khi kiểm kê.
 • Nghiệp vụ công cụ dụng cụ: Phân bổ chi phí một lần hoặc nhiều lần cho từng CCDC theo từng đối tượng tập hợp chi phí để tính giá thành, lãi lỗ kinh doanh. Cho phép lập biên bản kiểm kê CCDC, và tự động xử lý chênh lệch sau khi kiểm kê.
 •  Nghiệp vụ Tài sản cố định: Tự động tính khấu hao chi tiết đến từng TSCĐ. Tự động phân bổ chi phí khấu hao cho từng bộ phận, phòng ban, đối tượng tập hợp chi phí. Cho phép lập biên bản kiểm kê TSCĐ, và tự động xử lý chênh lệch sau khi kiểm kê.
 • Nghiệp vụ hợp đồng: Theo dõi tiến độ thực hiện các loại hợp đồng bán. Theo dõi chi tiết doanh thu, chi phí, công nợ và lãi lỗ theo từng hợp đồng, dự án, nhóm hợp đồng.
 • Nghiệp vụ lương: Chấm công, lập bảng tổng hợp chấm công, và tính lương theo thời gian, sản phẩm… Tính lương cơ bản theo hệ số và mức lương tối thiểu hoặc tính lương cơ bản theo lương thỏa thuận của nhân viên.
 • Nghiệp vụ thuế: Tự động lập tờ khai thuế GTGT cùng các bảng phụ lục cho cả hai trường hợp nộp thuê theo phương pháp khấu trừ và trực tiếp. Xuất khẩu báo cáo thuế định dạng XML, nộp báo cáo thuế trực tiếp đến cơ quan thuế qua MTAX.VN.
 • Nghiệp vụ giá thành: Tính giá thành và đánh giá sản phẩm dở dang theo nhiều phương pháp. Tự động phân bổ chi phí cho từng đối tượng tập hợp chi phí.
 • Nghiệp vụ ngân sách: Lập dự toán chi ngân sách theo từng chi nhánh, phòng ban. Thống kê chi phí theo từng khoản mục chi phí. Phân tích hiệu quả quản lý chi phí của từng bộ phận, chi nhánh.
 • Nghiệp vụ tổng hợp: Cung cấp đầy đủ mẫu báo cáo thuế, báo cáo tài chính theo quy định. Tự động tổng hợp số liệu báo cáo, ký số không cần USB Token, gửi báo cáo tài chính cho Cơ quan Thuế ngay trên phần mềm kế toán.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *