Cải cách hệ thống tài chính là nhiệm vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước Việt Nam

Cải cách hệ thống tài chính là nhiệm vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước Việt Nam
TCKT cập nhật: 11/09/2006

Cải cách hệ
thống tài chính là cơ sở vững chắc để Việt Nam có
tiềm lực tài chính vững mạnh, tiến tới hội nhập sâu rộng với các nền kinh tế
trong khu vực và thế giới. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã nhấn mạnh với
các cơ quan thông tấn báo chí tham dự và đưa tin về Hội nghị các Thứ trưởng Tài
chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC (FMM 13).

 

Thứ trưởng Trần
Xuân Hà cho biết Hội nghị các Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng
Trung ương APEC (FMM 13) tập trung vào hai chủ đề lớn. Chủ đề thứ nhất là tăng
cường tính hiệu quả, bền vững của tài chính công – Hướng tới nguồn thu ổn định
và hiệu quả; chủ đề thứ hai là cải cách lĩnh vực tài chính nhằm thu hút các
luồng vốn.

 

Bên cạnh đó, Hội
nghị còn tổng kết, đánh giá lại các sáng kiến của các nước thành viên trong thời
gian qua và các chương trình, kế hoạch thực hiện các sáng kiến đó. Trên cơ sở
các nội dung đó, các Bộ trưởng Tài chính thành viên APEC sẽ thảo luận và đánh
giá các văn kiện chính thức của hội nghị và đưa ra Tuyên bố chung sau khi kết
thúc hội nghị.

 

Trong hội nghị
này, đoàn Việt Nam đã nghiên cứu, phân tích, đánh giá và đưa ra một số báo cáo
về kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam để các nước thành viên cùng thảo luận. Đó
là vấn đề nguồn thu, cơ cấu nguồn thu và làm sao để tạo được nguồn thu vững
chắc… Đó là những nội dung rất bổ ích đối với Việt Nam. Trong nội
dung về nguồn thu, các thành viên đã phân tích những ảnh hưởng của các chính
sách thuế, miễn giảm thuế có tác động đến nền kinh tế như thế nào? Với ngành tài
chính ra sao?… Với chủ đề thứ hai là thu hút nguồn vốn để đầu tư phát triển
nền kinh tế, các chuyên gia đã thảo luận sôi nổi về các vấn đề là làm sao để
kiểm soát được nguồn vốn một cách chặt chẽ, phòng ngừa những rủi ro, biến động
của tình hình kinh tế thế giới tác động đến mỗi quốc gia.

 

Tại hội nghị FMM
13, Việt Nam đưa ra sáng kiến Xây dựng chương
trình Trung hạn Hà Nội liên quan đến các vấn đề kinh tế vĩ mô, thị trường tài
chính. Trên cơ sở chương trình Trung hạn Hà Nội, các hội nghị Bộ trưởng Tài
chính APEC tiếp theo sẽ có kế hoạch phát triển tiếp. Hội nghị Bộ trưởng tài
chính APEC 2006 tập trung vào vấn đề phát triển nguồn thu bền vững, có thể những
năm tiếp theo sẽ tập trung vào chủ đề làm sao đó để chi có hiệu quả, phát triển
kinh tế tốt trên cơ sở tài chính quốc gia mạnh…

 

Theo đánh giá
của Thứ trưởng Bộ tài chính Vũ Xuân Hà, cải cách hệ thống tài chính là nhiệm vụ
rất quan trọng của Đảng, Nhà nước ta, làm sao để Việt Nam có tiềm lực tài chính
vững mạnh, phát triển kinh tế đất nước, tiến tới hội nhập sâu rộng mở với các
nền kinh tế trong khu vực và thế giới. Trong đó, hệ thống tài chính, nguồn thu –
chi là những yếu tố quan trọng. Muốn phát triển, nuôi dưỡng tốt nguồn thu, tôi
cho rằng nền kinh tế Việt Nam trong những năm qua và cả hiện
tại đã và đang tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phát triển sản xuất kinh tế trong nước,
từ đó tăng nguồn thu nội địa. Có như vậy, Việt Nam mới từng
bước đứng vững bằng nội lực từ nguồn thu do các hoạt động sản xuất kinh doanh
mang lại. Việt Nam đang tiếp tục cải cách hệ thống
thuế, chính sách thuế, mở rộng diện thu thuế. Đồng thời, để thực hiện các cam
kết gia nhập WTO tới đây, ngành tài chính đang rà soát lại hệ thống thuế, trong
đó có những chính sách liên quan đến hoạt động thu thuế xuất, nhập khẩu; đảm bảo
mục tiêu tăng trưởng kinh tế, kết hợp với sự phát triển nguồn thu bền vững
trong.

 

Về các nguồn thu
tài chính, thứ trưởng Trần Xuân Hà cho biết, hội nghị lần này có khá nhiều các
nền kinh tế thành viên tham gia ý kiến, trong đó chủ yếu là các đóng góp về cơ
cấu nguồn thu, cơ sở nguồn thu và những chính sách liên quan đến việc miễn, giảm
nguồn thu sẽ có tác động đến nền kinh tế như thế nào, tác động đến ngân sách ra
sao? Bên cạnh đó, các nền kinh tế cũng tham gia rất nhiều vào các công việc như:
cải tiến hệ thống quản lý hành chính thuế, đây là lĩnh vực mà Việt
Nam đang rất quan tâm.

 

Đoàn Việt
Nam đã có một bản phân tích báo cáo
về phát triển, ổn định nguồn thu trên cơ sở thực tiễn của đất nước ta. Qua đó,
Việt Nam khuyến nghị để có nguồn thu bền
vững, hiệu quả thì vấn đề tăng cường công tác phối hợp, hợp tác giữa các nền
kinh tế thành viên APEC là yếu tố rất quan trọng. Từ khuyền nghị đó, hội nghị Bộ
trưởng tài chính các nước thành viên APEC tới đây sẽ thông qua Chương trình
Trung hạn Hà Nội, trong đó phản ánh tất cả các nội dung được các nước quan tâm
về kinh tế vĩ mô, phát triển hệ thống tài chính, lĩnh vực liên quan đến sự phát
triển của thị trường vốn, chứng khoán để làm sao trong thời gian tới giữa các
nước thành viên APEC sẽ có được luồng di chuyển vốn tốt, hiệu quả và kiểm soát
được nguồn thu này.

 

Theo
ĐCSVN