Luật thuế thu nhập cá nhân: Những điểm mới đầy ý nghĩa

Sau hơn ba năm chuẩn bị kỹ lưỡng với hàng trăm cuộc hội thảo và sau gần một năm công bố rộng rãi để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, ngày 20/11/2007, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội nước Cộng hoà XHCH Việt nam khoá XII đã thông qua Luật thuế Thu […]

Đọc tiếp

Những điểm mới khi thực hiện Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư 134/2007/TT-BTC

Ngày 23/11/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 134/2007/TT-BTC (Gọi tắt là Thông tư 134) hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Thông tư 134 đã tạo nên một số thay đổi khi […]

Đọc tiếp

Kinh nghiệm của Cộng hoà Pháp: Đối tượng nộp thuế là trung tâm phục vụ

Kinh nghiệm của Cộng hoà Pháp: Đối tượng nộp thuế là trung tâm phục vụ TCKT cập nhật: 19/07/2006 Tổng cục Thuế – Bộ Tài chính Kinh tế Công nghiệp Pháp hiện nay được coi là ngành mở đường cho phong trào cải cách của đất nước và có vị thế chính trị quan trọng […]

Đọc tiếp

Hóa đơn khác tên doanh nghiệp: Phải được khấu trừ thuế GTGT

Hóa đơn khác tên doanh nghiệp: Phải được khấu trừ thuế GTGT TCKT cập nhật: 19/07/2006 Khi thuê nhà của người dân để làm trụ sở thì đương nhiên DN phải trả thêm tiền điện, nước, điện thoại theo thực tế sử dụng. Tuy nhiên, nếu được chủ nhà cho phép chuyển hoặc tách riêng […]

Đọc tiếp

Uỷ nhiệm thu thuế: 4 yếu tố cần được quan tâm

Uỷ nhiệm thu thuế: 4 yếu tố cần được quan tâm TCKT cập nhật: 20/07/2006 Thực hiện cải cách hành chính thuế theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo QĐ số 201/1004/QĐ-TTg ngày 6/2/2004; trong đo áviệc uỷ nhiệm thu thuế (UNT) cho chính quyền các địa phương cơ sở […]

Đọc tiếp

Sự khác nhau giữa thu nhập chịu thuế và lợi nhuận doanh nghiệp

Sự khác nhau giữa thu nhập chịu thuế và lợi nhuận doanh nghiệp TCKT cập nhật: 30/07/2006 Hiện nay khi kiểm tra quyết toán thuế thường phát sinh vấn đề: thu nhập chịu thuế do cơ quan thuế xác định thường lớn hơn lợi nhuận theo báo cáo quyết toán thuế tài chính của doanh […]

Đọc tiếp

Dự án Luật Quản lý thuế: Trao thêm quyền điều tra cho cơ quan thuế là cần thiết

Dự án Luật Quản lý thuế: Trao thêm quyền điều tra cho cơ quan thuế là cần thiết TCKT cập nhật: 30/07/2006 “Điều tra thuế” là một trong những nội dung quan trọng trong dự án Luật Quản lý thuế vừa được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XI. Tại […]

Đọc tiếp

Một số hạn chế trong chính sách thuế đối với thu nhập cá nhân (kỳ 1)

Một số hạn chế trong chính sách thuế đối với thu nhập cá nhân (kỳ 1) TCKT cập nhật: 04/08/2006 Kỳ 1: Chính sách hiện hành Hệ thống chính sách thuế VN được cải cách toàn diện từ năm 1990. Trong đó chính sách điều tiết về thuế đối với cá nhân có thu nhập […]

Đọc tiếp

Một số hạn chế trong chính sách thuế đối với thu nhập cá nhân (kỳ 2)

Một số hạn chế trong chính sách thuế đối với thu nhập cá nhân (kỳ 2) TCKT cập nhật: 07/08/2006 Kỳ 2: Những đánh giá cụ thể Chính sách động viên thuế đối với thu nhập của cá nhân trong thời gian qua nhìn chung là phù hợp với điều kiện kinh tế, lịch sử […]

Đọc tiếp