Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo dự thảo mới

Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo dự thảo mới
TCKT cập nhật: 11/09/2006

Ngay sau khi dự thảo Luật thuế thu nhập cá nhân được công bố,
VnExpress nhận được rất nhiều thắc mắc của độc giả liên quan đến thuế
suất, cách tính thuế và chiết trừ gia cảnh. Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế
Nguyễn Thị Cúc đã giải thích rõ thêm về điều này.

Bà Cúc cho biết, dự thảo Luật quy định cá nhân được giảm trừ gia
cảnh trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền
công… Mức giảm trừ gia cảnh gồm 2 phần, phần đối với người nộp thuế và phần
đối với những người phụ thuộc mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng. Phần
đối với người nộp thuế (thực chất là mức khởi điểm chịu thuế) để đảm bảo nguyên
tắc chỉ điều tiết một phần thu nhập của những người có thu nhập trên mức bình
quân xã hội. Dự kiến có 2 phương án: 4 triệu đồng/tháng (48 triệu đồng/năm) hoặc
5 triệu đồng/tháng (60 triệu đồng/năm).

Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo dự thảo mới
Phó tổng cục trưởng Nguyễn Thị Cúc vẽ sơ đồ tính thuế. Ảnh:
M.K.

Phần đối với những người phụ thuộc tính đến gia cảnh của cá nhân
người nộp thuế. Dự kiến khoản trừ cho người phụ thuộc gồm 3 mức: 50% đối với mỗi
người phụ thuộc là người tàn tật, 40% đối với mỗi người phụ thuộc dưới 18 tuổi
và 30% đối với mỗi người phụ thuộc khác.

Chẳng hạn, một người có thu nhập 10 triệu đồng/tháng, nuôi hai
con nhỏ dưới 18 tuổi thuộc diện được giảm trừ gia cảnh. Nếu lấy mức khởi điểm
chịu thuế là 4 triệu đồng/tháng, mỗi người con được giảm trừ 40%, và tổng số thu
nhập được giảm trừ là (40% x 4 triệu đồng) x 2 người = 3,2 triệu đồng. Như vậy,
thu nhập tính thuế của người nộp thuế trong trường hợp này sẽ là: 10 triệu – 3,2
triệu = 6,8 triệu đồng. Trong đó, có 4 triệu giảm trừ cho bản thân nhưng vẫn đưa
vào thu nhập chịu thuế với mức thuế suất 0%.

Thuế suất được áp dụng cho trường hợp trên theo biểu lũy tiến
gồm 3 bậc. Bậc 1: đến 4 triệu đồng với thuế suất 0%, tức là không phải đóng
thuế. Bậc 2: 4-6 triệu đồng/tháng phải chịu thuế suất 5%. Trong bậc thuế này,
đối tượng nộp thuế sẽ phải nộp 2 triệu x 5% = 100.000 đồng. Bậc 3 là 6-9 triệu
đồng thuế 10%, trong bậc thuế này đối tượng chỉ có 800.000 đồng phải chịu thuế.
Cụ thể: 800.000 x 10% = 80.000 đồng. Tổng cộng 3 bậc thuế đối tượng phải chịu là
180.000 đồng.

Theo bà Cúc, mức khởi điểm tính thuế 4-5 triệu đồng/tháng đã
được tính đến tốc độ trượt giá đến năm 2010 sau thời điểm Luật thuế Thu nhập cá
nhân chính thức được áp dụng. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2004, thu
nhập bình quân xã hội mỗi tháng khoảng 490.000 đồng và mức chi tiêu trung bình
là 390.000 đồng. Trong đó, nhóm thu nhập cao bình quân là 1,5 triệu đồng/tháng,
chiếm 10% dân số, và chi tiêu 1 triệu hằng tháng.

Theo VNEXPRESS