Những nội dung mới của Luật thuế GTGT (sửa đổi), Luật thuế TNDN (sửa đổi)

Những nội dung mới của Luật thuế GTGT (sửa đổi), Luật thuế TNDN (sửa đổi) TCKT cập nhật: 22/06/2008 Ngày 3/6/2008, Quốc hội đã thông qua Luật thuế GTGT (sửa đổi) và Luật thuế TNDN (sửa đổi). Nhân dịp này, Website ngành thuế xin trân trọng gửi đến bạn đọc những nội dung mới của […]

Đọc tiếp

Bộ Tài chính Ban hành Thông tư hướng dẫn về Thuế Thu nhập cá nhân

Bộ Tài chính Ban hành Thông tư hướng dẫn về Thuế Thu nhập cá nhân TCKT cập nhật: 26/10/2008 Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 84/2008/TT-BTC, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày […]

Đọc tiếp

Thuế TNCN chuyển nhượng bất động sản: Nhận diện hành vi tránh thuế

Thuế TNCN chuyển nhượng bất động sản: Nhận diện hành vi tránh thuế TCKT cập nhật: 02/02/2010 Là sắc thuế có tầm ảnh hưởng rộng, tác động đến hầu hết mọi tầng lớp dân cư, mọi sinh hoạt của đời sống, xã hội nên việc triển khai Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) không […]

Đọc tiếp

Quy định mới về khấu trừ chi phí quảng cáo, tiếp thị: Cơ hội và thử thách đối với DN

Quy định mới về khấu trừ chi phí quảng cáo, tiếp thị: Cơ hội và thử thách đối với DN TCKT cập nhật: 02/02/2010 Từ kỳ tính thuế năm 2009, những khống chế đối với việc khấu trừ chi phí quảng cáo, tiếp thị được nới lỏng hơn thông qua việc Bộ Tài chính ban […]

Đọc tiếp