Phân tích kỹ thuật – Phương pháp dự báo tỷ giá hiệu quả trong kinh doanh ngoại tệ

Phân tích kỹ thuật – Phương pháp dự báo tỷ giá hiệu quả trong kinh doanh ngoại tệ TCKT cập nhật: 06/05/2007 Cần lưu ý là so với thị trường chứng khoán thì thị trường ngoại hối giao dịch các loại ngoại tệ có tính qui chuẩn quốc tế, vì vậy vấn đề hội nhập […]

Đọc tiếp

Thị trường tiền tệ, thị trường chứng khoán: Quan hệ tương tác

Thị trường tiền tệ, thị trường chứng khoán: Quan hệ tương tác TCKT cập nhật: 15/05/2007 Kênh huy động vốn mới Giao dịch tại Ngân hàng Phương Nam. Tranh thủ TTCK đang phát triển, nhiều DN thông qua đại hội cổ đông để phát hành CP đầu tư vào các dự án mới sang năm […]

Đọc tiếp

Tăng cường vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân trong công tác kế hoạch và ngân sách

Tăng cường vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân trong công tác kế hoạch và ngân sách TCKT cập nhật: 07/06/2008 (Bài viết có 2 trang. Bạn đang xem trang 1) Chương III của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) ngày 26/11/2005 qui định chức năng và […]

Đọc tiếp

Tập đoàn thành lập ngân hàng- Chính sách khó vận dụng

Tập đoàn thành lập ngân hàng- Chính sách khó vận dụng TCKT cập nhật: 27/12/2008 Chính phủ đã đưa ra chính sách cấm các tập đoàn và tổng công ty đầu tư quá 30% vốn vào các hoạt động kinh doanh không nòng cốt nhằm ngăn chặn tình trạng phân tán đầu tư. Song biện […]

Đọc tiếp

Một số công cụ mà cơ quan quyền lực có thể sử dụng để giám sát ngân sách nhà nước.

Một số công cụ mà cơ quan quyền lực có thể sử dụng để giám sát ngân sách nhà nước. TCKT cập nhật: 29/12/2008 Giám sát Ngân sách nhà nước (NSNN) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cơ quan quyền lực nhà nước các cấp ở mọi quốc gia. Nó cũng là […]

Đọc tiếp