WB khảo sát tuân thủ chuẩn mực kế toán, kiểm toán

WB khảo sát tuân thủ chuẩn mực kế toán, kiểm toán
TCKT cập nhật: 20/10/2008

Được sự hỗ trợ và hợp tác của Bộ Tài chính, Ngân hàng Thế
giới (WB) đã và đang triển khai dự án Báo cáo tuân thủ chuẩn mực, quy
tắc về kế toán và kiểm toán quốc tế tại Việt Nam. 

Triển khai dự án này, WB mong muốn thực hiện đánh giá và báo cáo tình hình tuân thủ các chuẩn mực và quy tắc về kế toán và kiểm toán quốc tế ở Việt Nam để thông báo chung cho các tổ chức quốc tế biết nhằm đẩy mạnh hơn việc đầu tư vào Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam khắc phục các tồn tại, tạo ra môi trường đầu tư lành mạnh, tạo ra thông tin tài chính trung thực, hợp lý hơn…

Mới đây, tại Hà Nội, WB và Bộ Tài chính đã tổ chức hội thảo đầu tiên để thảo luận về mục tiêu, phương pháp luận và cách thức thực hiện đánh giá và báo cáo. Tới đây, các chuyên gia sẽ làm việc trực tiếp với các cơ quan, hội nghề nghiệp, công ty kiểm toán. Bên cạnh đó là gửi bảng câu hỏi khảo sát và lập báo cáo đánh giá… Dự kiến, dự án sẽ kết thúc vào đầu quý II/2009.

(Theo ĐTCK Online)