Thu thuế nội địa 6 tháng đầu năm 2008 – Tăng nhưng chưa vững

Vậy là một nửa chặng đường của năm 2008 đã khép lại với nhiều biến động như: Chỉ số giá tiêu dùng tăng cao; nhập siêu lớn; kinh tế tăng trưởng chậm lại, giá cả nhiều vật tư, hàng hoá nhập khẩu và sản xuất trong nước tăng mạnh; lãi suất huy động và cho […]

Đọc tiếp