55 kiểm toán viên được cấp chứng chỉ hành nghề

55 kiểm toán viên được cấp chứng chỉ hành nghề
TCKT cập nhật: 14/10/2008

Hội đồng thi kiểm toán viên (KTV) và kế toán viên hành
nghề cấp Nhà nước (Bộ Tài chính) vừa công bố danh sách cấp chứng chỉ
KTV và chứng chỉ hành nghề kế toán năm 2007. Kỳ thi này được tổ chức
vào tháng 1/2008, theo danh sách có 55 KTV và 13 kế toán viên được cấp
chứng chỉ hành nghề.

So với
số công ty kiểm toán đang hoạt động hiện nay, số lượng KTV hành nghề
được cấp chứng chỉ trong năm 2007 là quá ít. Số lượng ít, thời gian thi
và công bố danh sách muộn là do có những thay đổi trong công tác tổ
chức kỳ thi năm 2007. Được biết, kỳ thi năm nay sẽ được tổ chức theo
đúng quy định về thời gian thi KTV và kế toán viên hành nghề của Bộ Tài
chính. Theo thông báo, kỳ thi được tổ chức vào ngày 22/10/2008 đến ngày
28/10/2008 tại Hà Nội và TP. HCM. Trong đó, buổi thi sát hạch đối với
người có chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ KTV nước ngoài
được tổ chức vào sáng 28/10/2008.