Vai trò của cơ quan Kiểm toán tối cao trong việc giải toả trách nhiệm của Chính phủ

Vai trò của cơ quan Kiểm toán tối cao trong việc giải toả trách nhiệm của Chính phủ TCKT cập nhật: 23/12/2009 1. Khái niệm về trách nhiệm giải trình của Chính phủ Thuật ngữ “Trách nhiệm giải trình của Chính phủ” (Government Accountability) được xuất hiện lần đầu tại Đại hội 7 của INTOSAI […]

Đọc tiếp

Xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty kiểm toán trong điều kiện hội nhập

Xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty kiểm toán trong điều kiện hội nhập    Trongxu thế hội nhập kinh tế quốc tế việc xây dựng và nâng cao giá trịthương hiệu đang ngày càng trở nên quan trọng trong các chiến lược pháttriển doanh nghiệp ở Viêt Nam cũng như trên […]

Đọc tiếp

Rủi ro của các công ty Kiển toán độc lập tại Việt Nam : Nhận diện và giải pháp giảm thiểu

TCKT cập nhật: 27/01/2010 Đối với các công ty kiểm toán độc lập (CTKTĐL), với đặc thù thực hiện việc cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng, rủi ro chủ yếu là rủi ro kinh doanh. Có rất nhiều yếu tố để làm gia tăng và suy giảm loại rủi ro này. […]

Đọc tiếp

Những điều cần chú ý khi kiểm toán BCTC trong điều kiện kinh tế khủng hoảng

Những điều cần chú ý khi kiểm toán BCTC trong điều kiện kinh tế khủng hoảng TCKT cập nhật: 02/02/2010 Mặc dù nền kinh tế thế giới và trong nước đã có những dấu hiệu phục hồi bước đầu nhưng tình hình kinh doanh của nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa thực sự có […]

Đọc tiếp