Kiểm soát chất lượng kiểm toán với việc nâng cao chất lượng KT, củng cố niềm tin của công chúng

Th.S. Nguyễn Trọng ThuỷKiểm toán Nhà nướcHội thảo ACCA ngày 25/9/2007 Để củng cố niềm tin của công chúng vào đội ngũ kiểm toán viên đã có nhiều ý kiến tham luận với các hướng tiếp cận khác nhau, về phần mình, tôi xin tham gia ý kiến liên quan đến việc kiểm soát chất […]

Đọc tiếp

Bàn về Quy định đạo đức nghề nghiệp của Kiểm toán viên và đạo luật Sarbanes -Oxley

Các loại quy định đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên Các quy định về đạo đức nghề nghiệp cho người hành nghề kiểm toán được hình thành do mối liên hệ giữa nghề nghiệp và môi trường xã hội. Các quy định đạo đức nghề nghiệp thường được tìm thấy trong chuẩn mực […]

Đọc tiếp

Xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty kiểm toán trong điều kiện hội nhập

Xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty kiểm toán trong điều kiện hội nhập    Trongxu thế hội nhập kinh tế quốc tế việc xây dựng và nâng cao giá trịthương hiệu đang ngày càng trở nên quan trọng trong các chiến lược pháttriển doanh nghiệp ở Viêt Nam cũng như trên […]

Đọc tiếp