Những thách thức và giải pháp cho việc nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán trong điều kiện hội nhập

Những thách thức và giải pháp cho việc nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán trong điều kiện hội nhập TCKT cập nhật: 19/03/2010 Kiểm toán luôn có vai quan trọng trong mối quan hệ cung cấp thông tin tài chính giữa các doanh nghiệp và người sử dụng thông tin. Hướng dẫn kiểm […]

Đọc tiếp

Kiểm toán viên Việt Nam trong điều kiện hội nhập và phát triển thực trạng và giải pháp

Kiểm toán viên Việt Nam trong điều kiện hội nhập và phát triển thực trạng và giải pháp TCKT cập nhật: 20/03/2010 Đứng trước xu thế tất yếu của quá trình hộp nhập kinh tế quốc tế, Đảng và Nhà nước ta đã sớm nhận thức được và có chủ trương hội nhập với nền […]

Đọc tiếp

Từ 2010: DN sẽ phải đăng tải toàn văn BCTC kiểm toán

Từ 2010: DN sẽ phải đăng tải toàn văn BCTC kiểm toán Ngày 15/1/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 09/2010/TT-BTC hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thay thế cho Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007. Điểm mới của Thông tư 09 so với Thông […]

Đọc tiếp

Hoàn thiện hoạt động kế toán, kiểm toán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Để tham gia kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết hoặc tổ chức kinh doanh chứng khoán, hiện nay Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận cho 8 doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện được phép (gồm 5 doanh nghiệp trong nước, 3 doanh nghiệp có vốn đầu […]

Đọc tiếp