Kế toán lương 300 – 700USD

Kế toán lương 300 – 700USD
TCKT cập nhật: 28/05/2008
 
 
Cty trên địa bàn KCN phía bắc như: Đông Anh, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh… tuyển: Kế toán tổng hợp; chuyên viên tư vấn thuế. TNĐH các ngành kế toán, kiểm toán, giao tiếp tiếng Anh hoặc tiếng Nhật, thành thạo tin học văn phòng, tin học chuyên ngành.

Liên hệ: VP Việc làm Báo Lao Động, 51 Hàng Bồ – HN. ĐT: 9232738 – máy lẻ 115.