Mua phần mềm được tặng website

Mua phần mềm được tặng website
TCKT cập nhật: 22/04/2007
Từ nay đến 31-5, các doanh nghiệp mua phần mềm kế toán
SAS 5.5 Innova của Công ty cổ phần SIS Việt Nam sẽ được tạo miễn phí
một website ba lớp (một bộ giao diện website, module tin tức, module
phản hồi ý kiến – liên hệ) trị giá 5 triệu đồng.

Đây là phần mềm có nhiều tính năng, tiện ích, được cập
nhật chế độ kế toán nhỏ và vừa theo các quyết định mới cho phép doanh
nghiệp quản lý tiền mặt, ngân hàng, hàng hóa, vật tư, công nợ, tài sản
cố định, quản lý khách hàng, nhà cung cấp.

SAS 5.5 Innova đã từng đoạt giải thưởng Sao Khuê năm 2005, 2006 và hiện có hơn 1.000 doanh nghiệp ứng dụng.

Theo TuoitreOnline