Triển khai Luật thuế TNCN: Tháng 9 sẽ có hướng dẫn

3 / 100
Triển khai Luật thuế TNCN: Tháng 9 sẽ có hướng dẫn
TCKT cập nhật: 05/09/2008
Chỉ còn 5 tháng
nữa là Luật thuế TNCN sẽ bắt đầu được thực thi. Tuy nhiên hiện nay các
văn bản hướng dẫn hầu như chưa có. DĐDN đã có cuộc trao đổi với bà Lê
Hồng Hải – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Bà Hải cho biết, đến nay, dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân đã được Bộ Tài chính soạn thảo, lấy ý kiến các bộ, ngành và đã được Bộ Tư pháp thẩm định để Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, ký ban hành. Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư cũng đã xây dựng cùng trong quá trình soạn thảo Nghị định. Hiện nay, dự thảo Thông tư đã được Bộ Tài chính gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, hiệp hội, tổ chức, cơ quan và nhân dân bằng văn bản cũng như thông qua đăng tải trên website của ngành Tài chính.

Theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng – Trưởng ban chỉ đạo Trung ương triển khai Luật Thuế Thu nhập cá nhân – thì Nghị định và Thông tư phải được hoàn thành và ký ban hành trong tháng 9/2008.

Việc cấp mã số thuế cho người nộp thuế có ý nghĩa hết sức quan trọng để thực hiện thành công Luật Thuế TNCN. Vậy vấn đề này sẽ được thực hiện như thế nào, thưa bà?

Việc cấp mã số thuế cho người nộp thuế có ý nghĩa hết sức quan trọng để thực hiện thành công Luật Thuế TNCN. Cũng chính vì hiểu rõ tầm quan trọng của mã số thuế đối với công tác quản lý thuế TNCN mà ngay sau khi Luật Thuế TNCN được thông qua, Tổng cục Thuế đã xây dựng và trình Bộ Tài chính duyệt kế hoạch cấp mã số thuế cho tất cả các đối tượng có thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN. Căn cứ vào kế hoạch này, Tổng cục Thuế đã có công văn chỉ đạo Cục Thuế các tỉnh, thành phố tiến hành rà soát các đối tượng cần cấp mã số thuế; đồng thời thực hiện cấp ngay mã số thuế cho các đơn vị, cơ quan chi trả thu nhập và các cá nhân hiện nay đang thuộc diện nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao. Đối với các tổ chức, cá nhân khác sẽ thực hiện kê khai, cấp dần mã số thuế trong năm 2008 và 2009.

– Đối với các hộ kinh doanh trước đây thực hiện nộp thuế theo cơ chế khoán, nay sẽ thực hiện theo cơ chế nào, thưa bà?

heo quy định của Luật Quản lý thuế, người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định và nộp đầy đủ các loại chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế. Trong trường hợp người nộp thuế không đáp ứng đủ các điều kiện tự kê khai thuế thì cơ quan quản lý sẽ thực hiện ấn định thuế. Quy định này hoàn toàn phù hợp với Điều 10 của Luật Thuế TNCN, theo đó “… Đối với cá nhân kinh doanh chưa tuân thủ đúng chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ, dẫn đến không xác định được doanh thu, chi phí và thu nhập chịu thuế, thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu, tỷ lệ thu nhập chịu thuế để xác định thu nhập chịu thuế phù hợp với từng ngành, nghề sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế”.

– Vấn đề giảm trừ gia cảnh sẽ được thực hiện ra sao, thưa bà?

Đây là một trong những nội dung rất mới của Luật Thuế Thu nhập cá nhân so với các chính sách thuế hiện hành điều tiết đối với thu nhập của cá nhân. Theo quy định của luật thuế này thì các đối tượng là người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh cho đối tượng nộp thuế là rất phong phú, đa dạng, thể hiện tính công bằng của chính sách thuế này. Trong Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn rõ các trường hợp cụ thể về thủ tục, hồ sơ mà người nộp thuế phải kê khai để được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mà họ phải trực tiếp nuôi dưỡng. Các thông tin về người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế nhập vào hệ thống dữ liệu để làm cơ sở đối chiếu, xác định cụ thể đối với từng cá nhân người nộp thuế.

– Trong trường hợp số tiền thuế đã nộp nhiều hơn số thuế phải nộp, vấn đề hoàn thuế sẽ được xử lý như thế nào, thưa bà?

Luật Thuế TNCN đã có quy định về vấn đề hoàn thuế đối với các cá nhân trong năm tính thuế có số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp, hoặc trường hợp cá nhân đã nộp thuế nhưng khi quyết toán thuế có mức thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế sẽ được hoàn lại số thuế nộp thừa.

Trong Thông tư của Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn cụ thể các trường hợp được hoàn thuế, hồ sơ hoàn thuế, thủ tục hoàn thuế và thời hạn hoàn thuế đối với từng loại thu nhập cụ thể, căn cứ theo các quy định của Luật Quản lý thuế hiện hành.

– Xin cảm ơn bà !

(Theo Diễn đàn Doanh nghiệp)