Thuế thu nhập cá nhân: 300 nghìn tài khoản CK phải chịu thuế

Thuế thu nhập cá nhân: 300 nghìn tài khoản CK phải chịu thuế
TCKT cập nhật: 09/09/2008
small_77662.jpgTheo cán bộ phụ trách
quản lý thuế cá nhân của Tổng cục Thuế, mỗi nhà đầu tư cá nhân sẽ được
cấp một mã số thuế duy nhất để đóng thuế.

Từ ngày 1-1-2009, những cá nhân có
thu nhập từ kinh doanh chứng khoán sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân
(TNCN). Như vậy, hơn 300.000 tài khoản chứng khoán sẽ phải nộp thuế.
Nhà đầu tư đăng ký giao dịch chứng khoán ở công ty chứng khoán nào thì
công ty đó sẽ quản lý mã số thuế.

Tạm trừ 0,1% giá trị mỗi lần bán cổ phiếu

Theo cán bộ phụ trách quản lý thuế cá nhân của Tổng cục Thuế, mỗi nhà đầu tư cá nhân sẽ được cấp một mã số thuế duy nhất để đóng thuế. Mã số này đồng thời cũng được dùng chung để kê khai khi nhà đầu tư còn có những nguồn thu nhập khác như lương, kinh doanh địa ốc… Trường hợp nhà đầu tư có nhiều tài khoản chứng khoán thì cũng chỉ được cấp một mã số thuế.

Sau khi được cấp mã số thuế, nhà đầu tư đăng ký giao dịch chứng khoán ở công ty chứng khoán nào thì công ty đó sẽ quản lý mã số thuế. Việc quy định cách thức quản lý mã số thuế ngay tại công ty chứng khoán sẽ dễ dàng cho việc thu thuế. Mỗi lần nhà đầu tư bán cổ phiếu sẽ được công ty chứng khoán khấu trừ luôn 0,1% giá trị bán khi chưa trừ chi phí giao dịch.

Vì vậy, trách nhiệm của công ty chứng khoán sẽ là khấu trừ thuế TNCN trước khi chi trả phần lãi cho nhà đầu tư. Cuối năm dương lịch, các công ty chứng khoán sẽ làm tờ khai để ngành thuế đánh thuế TNCN. Nếu tổng kết lại một năm mà nhà đầu tư bị thua lỗ thì sẽ được hoàn thuế.

Theo quy định của dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNCN, bắt đầu từ năm 2009, cá nhân kinh doanh chứng khoán phải đăng ký mã số thuế. Thời hạn đăng ký chậm nhất là ngày cuối cùng của quý I-2009. Trường hợp cá nhân tham gia kinh doanh chứng khoán sau quý I-2009 thì chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày giao dịch đầu tiên phải đăng ký mã số thuế. Từ năm 2010 trở đi, các cá nhân kinh doanh chứng khoán phải đăng ký mã số thuế chậm nhất vào ngày 31-12 của năm trước đó.

Chứng khoán OTC thu thuế làm sao?

Theo quy định thì việc xác định giá bán, giá mua chứng khoán là cơ sở để căn cứ tính thuế, đặc biệt là cổ phiếu được mua bán trên thị trường tự do. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là xác định giá bán, giá mua chứng khoán như thế nào?

Theo quy định của dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNCN, giá bán chứng khoán được chia ra nhiều loại, bao gồm chứng khoán đã niêm yết, chứng khoán đăng ký giao dịch và chứng khoán OTC. Giá bán chứng khoán đã niêm yết được xác định vào giá khớp lệnh ở sở giao dịch, trung tâm giao dịch chứng khoán công bố.

Còn đối với chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký giao dịch tại trung tâm giao dịch chứng khoán thì giá bán được xác định ở trung tâm giao dịch chứng khoán đó. Giá bán chứng khoán OTC được căn cứ vào giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng mua bán hoặc tính theo giá sổ sách kế toán của công ty phát hành chứng khoán.

Nếu trên hợp đồng bán không ghi giá chuyển nhượng cụ thể hay ghi giá thấp hơn giá sổ sách kế toán thì giá mua được xác định dựa vào giá bán sổ sách kế toán của công ty phát hành. Trường hợp xác định giá mua chứng khoán của nhà đầu tư để đánh thuế cũng được xác định tương tự.

Cũng theo dự thảo này, thời điểm xác định tính thuế cũng được căn cứ vào từng loại chứng khoán cụ thể. Đối với chứng khoán niêm yết hoặc chứng khoán chưa niêm yết nhưng có đăng ký giao dịch tại sở hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán là thời điểm chứng khoán khớp lệnh.

Còn đối với chứng khoán OTC là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực. Trường hợp nhà đầu tư mua bán không có hợp đồng chuyển nhượng thì thời điểm thu thuế là ngày đăng ký chuyển tên sở hữu chứng khoán.

Nhà đầu tư được chọn hai cách nộp thuế

Nhà đầu tư chứng khoán sẽ được lựa chọn một trong hai hình thức đóng thuế. Thứ nhất là chọn cách đóng thuế 20%, từng lần giao dịch được quyết toán theo năm dương lịch. Những khoản tiền chênh lệch giữa giá bán trừ đi giá mua, sau khi khấu trừ các phí giao dịch cho giao dịch đó sẽ bị đánh thuế. Nhà đầu tư cũng phải mở sổ sách kế toán, lưu giữ toàn bộ các chứng từ liên quan đến việc bán chứng khoán. Cùng với các quy định trên, nhà đầu tư cá nhân cũng có thể chọn cách thứ hai bằng việc nộp thuế 0,1% giá trị mỗi lần bán chứng khoán.

(Theo Tin tức Online)