Năm 2009 các ngân hàng liên doanh tại Việt Nam đạt 477 tỷ đồng thu nhập trước thuế

Năm 2009 các ngân hàng liên doanh tại Việt Nam đạt 477 tỷ đồng thu nhập trước thuế TCKT cập nhật: 16/12/2009   Khối các TCTD nước ngoài tại Việt Nam gồm 45 chi nhánh của 33 ngân hàng nước ngoài, 5 ngân hàng liên doanh, 5 ngân hàng 100% vốn nước ngoài… Đó là […]

Đọc tiếp

FAST ra mắt sản phẩm Fast Accounting for Construction 10.0

FAST ra mắt sản phẩm Fast Accounting for Construction 10.0 TCKT cập nhật: 01/02/2010 Nhằm đáp ứng một lượng lớn các khách hàng ngành xây dựng FAST đã tập hợp, phân tích các yêu cầu và phát triển phần mềm kế toán chuyên ngành xây dựng – Fast Accounting for Construction. Giữa tháng 1-2010 FAST đã chính […]

Đọc tiếp

Doanh nghiệp niêm yết phải công khai và cập nhật kịp thời báo cáo tài chính

Doanh nghiệp niêm yết phải công khai và cập nhật kịp thời báo cáo tài chính TCKT cập nhật: 01/02/2010 Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 09/2010/TT-BTC hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Theo quy định mới, tổ chức niêm yết phải công bố báo cáo […]

Đọc tiếp