Dùng dằng lãi suất

Dùng dằng lãi suất TCKT cập nhật: 07/04/2009 Cuối giờ chiều thứ Sáu tuần trước, các cán bộ phòng ngoại tệ một ngân hàng thương mại nhà nước đã tổ chức một cuộc họp khẩn. Quyết định được đưa ra là tuần này họ sẽ rút toàn bộ trên 500 triệu USD tiền gửi ngoại […]

Đọc tiếp

NHNN thông báo quyết định LS tái cấp vốn, LS tái chiết khấu và LS cho vay qua đêm

NHNN thông báo quyết định LS tái cấp vốn, LS tái chiết khấu và LS cho vay qua đêm TCKT cập nhật: 10/04/2009 Ngày 10/4/2009, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 837/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay […]

Đọc tiếp