Năm 2009 các ngân hàng liên doanh tại Việt Nam đạt 477 tỷ đồng thu nhập trước thuế

Năm 2009 các ngân hàng liên doanh tại Việt Nam đạt 477 tỷ đồng thu nhập trước thuế
TCKT cập nhật: 16/12/2009

 

Khối các TCTD nước ngoài tại Việt Nam gồm 45 chi
nhánh của 33 ngân hàng nước ngoài, 5 ngân hàng liên doanh, 5 ngân hàng
100% vốn nước ngoài…

Đó là thống kê của
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tại buổi gặp mặt cuối năm các tổ chức tài
chính tiền tệ (TCTCTT) quốc tế và các tổ chức tín dụng (TCTD) nước
ngoài tại Việt Nam tổ chức ngày hôm qua (15/12/2009).

Theo
NHNN, hiện nay, khối các TCTD nước ngoài tại Việt Nam gồm 45 chi nhánh
của 33 ngân hàng nước ngoài, 5 ngân hàng liên doanh với hơn 20 chi
nhánh phụ thuộc; 5 ngân hàng 100% vốn nước ngoài; 8 TCTD phi ngân hàng
có vốn đầu tư nước ngoài; ngoài ra còn có 56 văn phòng đại diện của các
TCTD nước ngoài tại Việt Nam.

Mặc dù gặp nhiều
khó khăn, thời gian qua, hoạt động kinh doanh của các chi nhánh ngân
hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài vẫn đạt kết quả tốt
với mức thu nhập trước thuế đạt 2.612 tỷ VND; nguồn vốn huy động và dư
nợ tín dụng tăng 17,8% và 10,8%; tổng tài sản có tăng 14% so với cuối
năm 2009.

Hoạt động của các ngân hàng liên doanh
tăng trưởng khá ổn định, thu nhập trước thuế đạt 477 tỷ VND; huy động
vốn tăng 18,2%, dư nợ tín dụng tăng 34,3%, tổng tài sản có tăng 18,3%
so với cuối năm 2008.

Các TCTD phi ngân hàng
cũng có mức huy động động vốn trong 10 tháng đầu năm tăng 17,5%, dư nợ
tín dụng tăng 41,8%, tổng tài sản có tăng 40,5% so với cuối năm 2008.

Trong
năm 2009, các TCTCTT quốc tế đã có các hoạt động tư vấn chính sách và
hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam, trong đó có NHNN trong nhiều lĩnh vực như
thanh tra, giám sát, thống kê, hỗ trợ đào tạo cán bộ,…

Đặc
biệt, để hỗ trợ Việt Nam đối phó với tác động của khủng hoảng tài chính
và suy thoái kinh tế toàn cầu, IMF, WB, ADB đã cung cấp nhiều khoản vay
ưu đãi lớn.

IMF đã tiến hành phân bổ cho
Việt Nam trên 267 triệu SDR, Việt Nam cũng là một trong những nước được
vay ưu đãi lớn nhất từ nguồn IDA, và bước đầu tiếp cận nguồn vốn IBRD
của WB.
 
Năm
2009, WB đã tăng vốn cho một số chương trình dự án hỗ trợ ngân sách cho
Việt Nam với tổng trị giá tăng thêm là 250 triệu USD và bổ sung khoản
vay lần thứ nhất chương trình Cải cách đầu tư công (PIR) trị giá 500
triệu USD.

Cũng trong năm 2009, NHNN cũng
chủ trì đàm phán thành công với ADB 10 chương trình, dự án với tổng trị
giá 1,9 tỷ USD, nâng tổng mức tài trợ của ADB cho Việt Nam từ năm 1993
lên gần 7 tỷ USD. ADB cũng tăng giá trị Khoản vay Hỗ trợ thực hiện
Chương trình Giảm nghèo V lên 100 triệu USD, bổ sung Khoản vay hỗ trợ
Khắc phục tác động khủng hoảng (CSF) trị giá 500 triệu USD.

Hạnh Lệ (theo NHNN)