Linh hoạt sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ

Linh hoạt sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ
TCKT cập nhật: 12/05/2010
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 67/2010/TT-BTC hướng dẫn việc
quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái
phiếu Chính phủ. Một trong những điểm sửa đổi quan trọng là điều chỉnh
kế hoạch vốn thanh toán.

Nếu tiến độ thực hiện và nhu cầu vốn thanh toán thực
tế trong năm của các dự án có thay đổi so với kế hoạch vốn đăng ký đầu
năm, các Bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh thực hiện điều chỉnh giảm mức vốn
của các dự án không có khả năng thực hiện, tăng mức vốn cho các dự án
có khả năng thực hiện vượt tiến độ.

Năm 2010, kế hoạch phát hành vốn trái phiếu Chính phủ
là 56.000 tỷ đồng. Trong đó, số vốn dành cho giao thông là 28.000 tỷ
đồng, thủy lợi 13.600 tỷ đồng, y tế 5.600 tỷ đồng, kiên cố hóa trường
lớp học và nhà công vụ cho giáo viên là 4.500 tỷ đồng, ký túc xá sinh
viên là 2.000 tỷ đồng và di dân tái định cư thủy điện Sơn La 1.500 tỷ
đồng.

Theo ANTĐ