FAST ra mắt sản phẩm Fast Accounting for Construction 10.0

FAST ra mắt sản phẩm Fast Accounting for Construction 10.0
TCKT cập nhật: 01/02/2010
Nhằm đáp ứng một lượng
lớn các khách hàng ngành xây dựng FAST đã tập hợp,
phân tích các yêu cầu và phát triển phần mềm kế toán
chuyên ngành xây dựng – Fast Accounting for Construction. Giữa
tháng 1-2010 FAST đã chính thức ra phần mềm chuyên ngành
này. Phần mềm này được phát triển dựa trên phần mềm
đã được nhiều khách hàng sử dụng trên thị trường
là Fast Accounting.

Việt Nam đang trong thời kỳ 
phát triển nên số lượng các doanh nghiệp thuộc ngành
xây dựng, lắp máy, công trình giao thông, thủy lợi… 
chiếm một tỷ trọng khá lớn. Theo số liệu
thống kê không chính thức tỷ trọng là khoảng 13,5%. Tỷ
lệ này là rất ấn tượng nếu tính trên hàng trăm ngành
nghề khác nhau. Trong số các khách hàng đang sử dụng các
phần mềm quản lý của FAST thì tỷ lệ các khách hàng
ngành xây dựng là khoảng trên 400, chiếm đến gần 11%.

Xây dựng là một ngành tương
đối đặc thù và kế toán ngành xây dựng
phải giải quyết một loạt các vấn đề mà kế 
toán các ngành nghề khác không có như:

 • Quản lý dự toán công
  trình, so sánh chi phí thực tế và giá thành dự toán
 • Quản lý chi phí, giá
  thành, doanh thu theo công trình và lũy kế liên năm
 • Quản lý công nợ tạm
  ứng của các đơn vị phụ thuộc
 • Quản lý hoạt động
  đầu tư, xây lắp

Your browser may not support display of this image.

Nhằm đáp ứng một lượng
lớn các khách hàng ngành xây dựng FAST đã tập hợp,
phân tích các yêu cầu và phát triển phần mềm kế toán
chuyên ngành xây dựng – Fast Accounting for Construction. Giữa
tháng 1-2010 FAST đã chính thức ra phần mềm chuyên ngành
này. Phần mềm này được phát triển dựa trên phần mềm
đã được nhiều khách hàng sử dụng trên thị trường
là Fast Accounting.Your browser may not support display of this image.

Phần mềm kế toán chuyên
ngành xây dựng Fast Accounting for Construction là sản phẩm
chuyên ngành đầu tiên trong việc FAST thực hiện chiến
lược “Giải pháp phù hợp – Dịch vụ chu đáo” –
phát triển các giải pháp, phần mềm phù hợp với từng
chuyên ngành hẹp. Tiếp theo FAST sẽ phát triển các phần
mềm kế toán cho chuyên ngành dược, thủy sản, sản xuất
xi măng..

Các phần mềm, giải pháp chuyên
ngành sẽ phù hợp với đặc thù của doanh
nghiệp, giảm thiểu những sửa đổi về chương
trình, giảm thiểu thời gian triển khai, nhanh chóng đưa
hệ thống vào vận hành, sớm mang lại hiệu quả cho
doanh nghiệp.