Có thể miễn thuế TNCN 5 tháng đầu năm 2009

Có thể miễn thuế TNCN 5 tháng đầu năm 2009
TCKT cập nhật: 10/04/2009
vtc_293510_kekhaithue.jpgBộ Tài chính dự kiến sẽ trình lên Ủy ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội 2 phương án liên quan đến thuế thu nhập cá nhân. Có thể đối tượng chịu nộp thuế sẽ được miễn 5 tháng đầu năm 2009.

Phương án th nht, B Tài chính d kiến min thuế 5 tháng đu năm 2009 vi tt c các loi thu nhp nm trong din được xét giãn. 7 tháng cui năm s gim 100.000 đng/tháng cho các đi tượng có thu nhp t tin lương, tin công, thu nhp t các hot đng kinh doanh.

Phương án thứ hai là miễn thuế 6 tháng đầu năm đối với tất cả các loại thu nhập nằm trong diện được giãn. 6 tháng còn lại của năm tiếp tục miễn thuế đối với thu nhập nhượng quyền thương mại, thu nhập từ thừa kế, quà tặng chứng khoán, bản quyền.

Các cá nhân cư trú tại Việt Nam thuộc đối tượng chịu thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh sẽ được giảm 200.000 đồng/tháng.

Hiện nay, nhiều  đối tượng thuộc dạng nộp thuế TNCN vẫn hy vọng việc giãn thuế sẽ trở thành miễn thuế.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Phụng, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) cho VTC News biết: Dù được giãn nhưng các cá nhân vẫn phải kê khai thuế. Số thuế kê khai và được giãn có phải nộp lại cho nhà nước hay được miễn, sẽ được Quốc hội quyết định vào kỳ họp tháng 5 tới. 

Năm 2009, ngành thuế dự toán Nhà nước sẽ có nguồn thu từ thuế TNCN là hơn 14.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, nếu thực hiện phương án một, ngân sách Nhà nước giảm thu từ thuế TNCN khoảng 5.200 tỷ đồng. Còn thực hiện theo phương án hai, ngân sách Nhà nước giảm thu khoảng 6.700 tỷ đồng.

Theo VTC News