1- Làm rõ hơn chuẩn mực kế toán số 29: Thay đổi chính sách kế toán và ước tính kế toán và các sai sót.

1- Làm rõ hơn chuẩn mực kế toán số 29: Thay đổi chính sách kế toán và ước tính kế toán và các sai sót. TCKT cập nhật: 28/04/2009 Trong quá trình hoạt động của bất kỳ một doanh nghiệp nào, kế toán luôn là một trong những công cụ quản lý quan trọng nhằm […]

Đọc tiếp

Kế toán quản trị

Kế toán quản trị TCKT cập nhật: 04/01/2010 Khái niệm về kế toán quản trị Có rất nhiều các loại hình tổ chức khác nhau có ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của chúng ta: Các nhà sản xuất, công ty dịch vụ, các nhà bán lẻ, các tổ chức phi lợi nhuận và […]

Đọc tiếp

Đổi mới phương pháp phân tích lợi nhuận TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DỆT MAY Ở VIỆT NAM

Đổi mới phương pháp phân tích lợi nhuận TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DỆT MAY Ở VIỆT NAM TCKT cập nhật: 02/04/2010 Thực hiện các cam kết song phương và đa phương trong tiến trình Hội nhập kinh tế Quốc tế, Việt Nam đang cắt giảm thuế suất hàng nhập khẩu và dỡ bở hàng rào […]

Đọc tiếp

Hành trình đổi mới và phát triển của nghề nghiệp kế toán, kiểm toán

Hành trình đổi mới và phát triển của nghề nghiệp kế toán, kiểm toán TCKT cập nhật: 22/05/2010 Tháng 1 năm 1944, Hội Kế toán Việt Nam được thành lập mà tiền thân là Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc. Có thể nói, quá trình xây dựng và trưởng thành của tổ chức […]

Đọc tiếp

Kế toán và kiểm toán Việt Nam Những bước tiến mạnh mẽ, vững vàng sau 20 năm đổi mới

Kế toán và kiểm toán Việt Nam Những bước tiến mạnh mẽ, vững vàng sau 20 năm đổi mới TCKT cập nhật: 27/05/2010 Đại hội lần thứ 4 của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (viết tắt là VAA) được tổ chức tại Hà Nội trung tuần tháng 4/2009 với chủ đề “Đoàn […]

Đọc tiếp

Nghề kế toán, kiểm toán trong kinh tế thị trường, mở cửa và hội nhập

Nghề kế toán, kiểm toán trong kinh tế thị trường, mở cửa và hội nhập TCKT cập nhật: 28/05/2010 Việt Nam đang trong tiến trình đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc nền kinh tế, xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần đa sở hữu, vận hành theo cơ chế thị trường, […]

Đọc tiếp

VỀ MỘT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

VỀ MỘT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN TCKT cập nhật: 29/05/2010 Thành tựu của nền kinh tế trong mấy thập kỷ đổi mới qua có công đóng góp của những người làm kế toán, kiểm toán. Tuy nhiên, không phải ở đâu và lúc nào những người làm kế […]

Đọc tiếp

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam: Hoàn thiện các điều kiện chuyển giao quản lý hành nghề kế toán

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam: Hoàn thiện các điều kiện chuyển giao quản lý hành nghề kế toán TCKT cập nhật: 31/05/2010 Cơ sở pháp lý về nội dung và điều kiện chuyển giao quản lý hành nghề kế toán Có thể nói, cho đến năm 2006, Việt Nam đã cam kết […]

Đọc tiếp