Luật thuế thu nhập cá nhân: Những điểm mới đầy ý nghĩa

Sau hơn ba năm chuẩn bị kỹ lưỡng với hàng trăm cuộc hội thảo và sau gần một năm công bố rộng rãi để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, ngày 20/11/2007, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội nước Cộng hoà XHCH Việt nam khoá XII đã thông qua Luật thuế Thu […]

Đọc tiếp

Thu thuế nội địa 6 tháng đầu năm 2008 – Tăng nhưng chưa vững

Vậy là một nửa chặng đường của năm 2008 đã khép lại với nhiều biến động như: Chỉ số giá tiêu dùng tăng cao; nhập siêu lớn; kinh tế tăng trưởng chậm lại, giá cả nhiều vật tư, hàng hoá nhập khẩu và sản xuất trong nước tăng mạnh; lãi suất huy động và cho […]

Đọc tiếp

Một số giải pháp nhằm triển khai và nâng cao hiệu quả công khai kết quả kiểm toán của KTNN

Ths. Vũ Thanh HảiKiểm toán Nhà nướcHội thảo ACCA ngày 25/9/2007 Trong quá trình đổi mới, hội nhập, khi Việt Nam tham gia các tổ chức quốc tế thì công khai, minh bạch tài chính ngân sách không chỉ là yêu cầu mà còn là đòi hỏi nội tại giúp Việt Nam xây dựng nền […]

Đọc tiếp

Quy định mới về phương pháp lập BCTCHN

Ngày 31/12/2007, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 161/2007/TT-BTC hướng dẫn ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001, Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 và Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, trong đó có chuẩn mực kế toán số 25-Báo cáo tài chính hợp nhất […]

Đọc tiếp

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam: sự cần thiết, nội dung và lộ trình của việc cập nhật và ban hành mới.

Sự cần thiết phải cập nhật và ban hành mới chuẩn mực kế toán Việt Nam. Việc ban hành và đưa vào áp dụng hệ thống CMKT Việt Nam đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về kế toán, tăng cường tính minh bạch của thông tin tài chính […]

Đọc tiếp

Kiểm soát chất lượng kiểm toán với việc nâng cao chất lượng KT, củng cố niềm tin của công chúng

Th.S. Nguyễn Trọng ThuỷKiểm toán Nhà nướcHội thảo ACCA ngày 25/9/2007 Để củng cố niềm tin của công chúng vào đội ngũ kiểm toán viên đã có nhiều ý kiến tham luận với các hướng tiếp cận khác nhau, về phần mình, tôi xin tham gia ý kiến liên quan đến việc kiểm soát chất […]

Đọc tiếp

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam: Những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện

Mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam hội nhập hoàn toàn với quốc tế trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Trong đó, giai đoạn 2006 -2010 là giai đoạn củng cố hội nhập, giai đoạn này tiếp tục hoàn thiện hơn nữa hệ thống pháp lý điều chỉnh hoạt động của thị trường dịch […]

Đọc tiếp