VỀ MỘT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

VỀ MỘT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN TCKT cập nhật: 29/05/2010 Thành tựu của nền kinh tế trong mấy thập kỷ đổi mới qua có công đóng góp của những người làm kế toán, kiểm toán. Tuy nhiên, không phải ở đâu và lúc nào những người làm kế […]

Đọc tiếp

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam: Hoàn thiện các điều kiện chuyển giao quản lý hành nghề kế toán

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam: Hoàn thiện các điều kiện chuyển giao quản lý hành nghề kế toán TCKT cập nhật: 31/05/2010 Cơ sở pháp lý về nội dung và điều kiện chuyển giao quản lý hành nghề kế toán Có thể nói, cho đến năm 2006, Việt Nam đã cam kết […]

Đọc tiếp

Việc định giá tài sản trên báo cáo tài chính và nhu cầu thông tin trong nền kinh tế thị trường

Thông tin về giá trị tài sản của doanh nghiệp trình bày trên báo cáo tài chính hiện nay trên thế giới đang có nhiều thay đổi cơ bản. Sự thay đổi này xuất phát từ nhu cầu thông tin thích hợp và đầy đủ của các đối tượng sử dụng thông tin. Trong nền […]

Đọc tiếp

Từ 2010: DN sẽ phải đăng tải toàn văn BCTC kiểm toán

Từ 2010: DN sẽ phải đăng tải toàn văn BCTC kiểm toán Ngày 15/1/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 09/2010/TT-BTC hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thay thế cho Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007. Điểm mới của Thông tư 09 so với Thông […]

Đọc tiếp

Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế: Việt Nam và sự khác biệt

Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế: Việt Nam và sự khác biệt Trong những năm gần đây, chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) đã có những thay đổi rất lớn, thậm chí chúng ta đã dùng một số chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực […]

Đọc tiếp

Hoàn thiện hoạt động kế toán, kiểm toán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Để tham gia kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết hoặc tổ chức kinh doanh chứng khoán, hiện nay Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận cho 8 doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện được phép (gồm 5 doanh nghiệp trong nước, 3 doanh nghiệp có vốn đầu […]

Đọc tiếp