Từ lý thuyết kinh tế của John Maynard Keynes đến thực tế đối sách của Trung Quốc

Từ lý thuyết kinh tế của John Maynard Keynes đến thực tế đối sách của Trung Quốc TCKT cập nhật: 12/03/2010 Sơ lược những lý thuyết kinh tế của John Maynard Keynes. Khủng hoảng kinh tế, là sự suy giảm các hoạt động kinh tế kéo dài và trầm trọng hơn cả suy thoái trong […]

Đọc tiếp

Kiểm toán viên Việt Nam trong điều kiện hội nhập và phát triển thực trạng và giải pháp

Kiểm toán viên Việt Nam trong điều kiện hội nhập và phát triển thực trạng và giải pháp TCKT cập nhật: 20/03/2010 Đứng trước xu thế tất yếu của quá trình hộp nhập kinh tế quốc tế, Đảng và Nhà nước ta đã sớm nhận thức được và có chủ trương hội nhập với nền […]

Đọc tiếp

Hành trình đổi mới và phát triển của nghề nghiệp kế toán, kiểm toán

Hành trình đổi mới và phát triển của nghề nghiệp kế toán, kiểm toán TCKT cập nhật: 22/05/2010 Tháng 1 năm 1944, Hội Kế toán Việt Nam được thành lập mà tiền thân là Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc. Có thể nói, quá trình xây dựng và trưởng thành của tổ chức […]

Đọc tiếp

Kế toán và kiểm toán Việt Nam Những bước tiến mạnh mẽ, vững vàng sau 20 năm đổi mới

Kế toán và kiểm toán Việt Nam Những bước tiến mạnh mẽ, vững vàng sau 20 năm đổi mới TCKT cập nhật: 27/05/2010 Đại hội lần thứ 4 của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (viết tắt là VAA) được tổ chức tại Hà Nội trung tuần tháng 4/2009 với chủ đề “Đoàn […]

Đọc tiếp

Nghề kế toán, kiểm toán trong kinh tế thị trường, mở cửa và hội nhập

Nghề kế toán, kiểm toán trong kinh tế thị trường, mở cửa và hội nhập TCKT cập nhật: 28/05/2010 Việt Nam đang trong tiến trình đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc nền kinh tế, xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần đa sở hữu, vận hành theo cơ chế thị trường, […]

Đọc tiếp